Avís legal

Condicions d’ús de la web

A “això no serveix per a res” som contraris al plagi ja que considerem que és un acte de mala fe apropiar-se de l’autoria d’una altra persona i utilitzar-la com a pròpia. Per això ens comprometem a citar la font de totes les nostres publicacions.

Si vostè troba contingut protegit per drets d’autor o copyright en alguna de les nostres publicacions, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres i retirarem de forma immediata el contingut. Per a una correcta tramitació de la denúncia li demanem que expliqui de manera completa la suposada activitat il·lícita per a la seva correcta localització.

Exclusió de responsabilitat

Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d’ell mateix, i “això no serveix per a res” no se’n fa responsable. En conseqüència, els comentaris fets pels usuaris no constitueixen la opinió de “això no serveix per a res”.

“això no serveix per a res” no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten o que faciliten l’accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Normes de conducta

Els usuaris es comprometen a:

– Respectar les opinions dels altres usuaris.
– No insultar a la resta dels usuaris o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob.

En el cas que un usuari no respecti aquestes normes de conducta, l’equip de “això no serveix per a res” es reserva el dret d’eliminar el comentari.